Villkor

Genom att besöka webbplatsen vitamiinit.org accepterar du följande användarvillkor:

Hela innehållet på Vitamins.org-webbplatsen tillhör vitaminsit.org-administrationen och otillåten kopiering av den är förbjuden.

Användaren av webbplatsen har dock rätt att lagra, skriva ut eller kopiera information från webbplatsen för personligt bruk. All aktivitet där information kopierad från en webbplats används för ekonomisk vinning eller annan kommersiell användning är förbjuden.

Underhållet av webbplatsen Vitamins.org garanterar inte tillgängligheten eller felfri drift av webbplatsen vitamiinit.org på användarens dator/webbläsare.